Alkohol je metla ľudstva, ktorú poznali už naši prapredkovia. Dnešní vedci však prišli na poznatok, že alkoholu holdovali aj bytosti, ktoré tu boli ešte pred človekom.

Primáty boli schopné stráviť niektoré druhy alkoholu už pred desiatimi miliónmi rokov. To naznačuje, že v evolučnej histórii sa u primátov geneticky vyvinul ADH4 čiže alkoholdehydrogenáza, enzým schopný štiepiť etanol.

Naši predkovia teda mohli bez obáv konzumovať nahnité plody ovocia, obsahujúce alkohol. Dnes môžeme takéto správanie vidieť u mnohých zvierat napríklad v Afrike.

Opice, ale i antilopy či vtáky sa kŕmia kvaseným ovocím dovtedy, kým ich alkohol doslova nezloží na zem. A potom je jedno, či ležia na lavici alebo vedľa nej. Alkohol stiera hranice priestoru.