Dokážu nielen podkopať duševné zdravie jednotlivých zamestnancov, ale aj úspech celej firmy.

Na aroganciu ako deštrukčný prvok firemnej kultúry si posvietili výskumníci v americkom Akrone. Ich výskum by mal pomôcť pri odhaľovaní arogantných vedúcich pracovníkov, predtým, ako svojim vedením uškodia firme.

Aroganciou na pracovisku sa rozumie také správanie, ktoré vedie k ponižovaniu ostatných v snahe o dokázanie si vlastnej nadradenosti. Rizikovými faktormi pre arogantné správanie sa sú nižšia inteligencia a naštrbené sebavedomie..

Ako vyzerá arogantná moc? Takíto vedúci sa nesnažia svojich podriadených viesť a motivovať, naopak, snažia sa ich dostať do bezradných situácií, kde môžu vyniknúť ich nedostatky. Tým prispievajú k zmrazeniu pracovnej atmosféry a nižším výkonom zamestnancov.

Podľa psychológa Silvermana nejde u arogantných bosov ani tak o osobnostnú črtu, ako skôr o sériu nevhodných postupov správania sa, ktoré je možno zmeniť psychologickým školením, ak to dotyčný sám chce.

Aké sú varovné signály toho, že nad vami stojí arogantný šéf?

– Rieši si skôr svoju osobnú, ako firemnú agendu.

– Počas porady sa snaží zdiskreditovať návrhy iných a poukázať na ich slabé stránky.

– Odmieta konštruktívnu spätnú väzbu.

– Zveličuje svoje zásluhy, dáva najavo svoju nadradenosť.

ZDIEĽAŤ
Predchádzajúci článok
Ďalší článokAj opice sa opíjajú na mol