Ľudia, ktorí pracujú s deťmi, častejšie trpia pedofíliou. Minulosť ukázala, že v niektorých prípadoch u nich nanešťastie prešlo aj od túžob k činom.

Holandskí výskumníci vypracovali test, použiteľný pri nábore nových sociálnych pracovníkov, opatrovateľov, trénerov, učiteľov, či pri iných profesiách, kde dochádza k priamemu kontaktu s deťmi.

Vedci požiadali dvadsiatich dobrovoľníkov, ktorých sexuálne priťahovali nedospelé dievčatá a chlapci, aby sa zúčastnili nasledovného experimentu.

V prvej úlohe mali reagovať na náhodnú kombináciu troch slov, pričom jedno z nich bolo neutrálne, napríklad „béžová farba“, druhé malo sexuálny podtón a tretie bolo muž, žena alebo dieťa.

V ďalšej úlohe mali roztriediť obrázky, pričom na každom bola žena, muž alebo dieťa a nad ním buď nejaké neutrálne slovo alebo slovo so sexuálnym podtónom.

Pri všetkých úlohách pedofilne orientovaní účastníci mali pozitívne asociácie pri kombinácii slov alebo obrázkov, ktoré sa vzťahovali na deti a obsahovali nejaký sexuálny motív, pričom kombinácie so ženami v nich vyvolávali negatívne asociácie.

Test dokázal odhaliť pedofilnú orientáciu s 90 percentnou úspešnosťou.